banner

Nieuws

Tijdelijke regeling waardevermeerdering stopt !!!

23/12/2015

Positief meetbaar verschil Bisol zonnepaneel


De tijdelijke regeling waardevermeerdering waarbij gedupeerden met schade aan hun woning groter dan 1.000 euro, in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 4.000 euro voor energiebesparende maatregelen stopt per 1 januari aanstaande!!

Het goede nieuws is echter dat de regeling met terugwerkende kracht wordt opengesteld voor schadegevallen buiten het huidige gebied waarin de regeling geldt. Waaronder de gemeente Groningen.

Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient de schade ontstaan te zijn op uiterlijk 31 december 2015 en moet de eigenaar-bewoner een melding van deze schade doen bij het CVW op uiterlijk 1 februari 2016. Zodra de schade erkend is, dient de eigenaar-bewoner binnen een maand een aanvraag in te dienen bij het SNN om in aanmerking te komen voor een vergoeding.

De huidige tijdelijke waardevermeerderingsregeling stopt per 31 december 2015 en wordt voor het onderdeel schade, tot en met 31 december 2015 met terugwerkende kracht opengesteld voor erkende schadegevallen van meer dan 1.000 euro buiten de huidige elf gemeenten, dus ook de gemeente Groningen.

Heeft u al erkende schade van meer dan 1.000 euro, dan dient u uw aanvraag voor de waardevermeerderingsregeling uiterlijk op 31 januari 2016 bij het SNN te hebben ingediend.


Wij informeren u hier graag over.

Team Mijn-Zonneboiler