imagesCA613C8J_1379160465.jpg

Subsidies

 

Zonneboilers

 

Sinds 14 februari 2011 is er voor de zonneboiler geen subsidie dit is toen met terugwerkende kracht stop gezet.

Of er vanuit het energieakkoord 2013 nog subsidie komt is onduidelijk.

 

Zonnepanelen

 

Het subsidiebudget 2013 is sinds 5 augustus 2013 op, door de populariteit van zonnepanelen is het een stuk sneller gegaan t.o.v. 2012.

In 2014 is er geen subsidie maar is de BTW terug te vragen, dit is uiteindelijk meer als de subsidieregeling.

Het papierwerk hiervoor verzorgen wij kosteloos voor u zodat u hier bijna geen omkijken naar heeft.

De overheid is aan een reparatie bezig hiervoor dus profiteer hiervan zolang het nog kan, we willen deze regeling graag toelichten als u dit wenst.

 

Duurzaamheidslening

 

De overheid start met het verstrekken van leningen tegen lage rente aan particuliere woningeigenaren die zonnepanelen of zonneboilers plaatsen. De Rijksoverheid heeft hiervoor samen met twee banken het Nationaal Energiebespaarfonds opgericht.

Particuliere huiseigenaren die een lening aanvragen kunnen een lening van minimaal 2500 en maximaal 25.000 euro aanvragen. De looptijd bedraagt afhankelijk van de lening 7 tot 10 jaar. De rente bedraagt momenteel voor 7 jaar 3,4 procent en voor 10 jaar 3,8 procent. Leningen kunnen vanaf dinsdag aangevraagd worden.

Het leenbedrag kan gebruikt worden voor veertien soorten energiebesparende maatregelen. Maximaal 50 procent van de lening mag gebruikt worden voor het plaatsen van zonnepanelen. De overige 50 procent moet gebruikt worden voor andere maatregelen, zoals het plaatsen van een zonneboiler of warmtepomp, of het isoleren van het dak, de vloer of de gevel.

De komst van het Nationaal Energiebespaarfonds is een uitvloeisel van het Woonakkoord en Energieakkoord. De Rabobank en ASN Bank hebben in totaal 225 miljoen euro in het fonds gestopt, terwijl de Rijksoverheid 75 miljoen euro in de pot legt. In totaal is er 300 miljoen euro beschikbaar. Het Nationaal Energiebespaarfonds wordt beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRONINGEN, DRENTHE en FRIESLAND:

Particuliere woningbezitters uit de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe kunnen tussen de 2.500 en 15.000 euro lenen om te investeren in energiebesparende maatregelen. Om in aanmerking te komen voor de duurzaamheidslening gelden de volgende voorwaarden:
 

  • U bent eigenaar én bewoner van een woning of appartement. Verenigingen van eigenaren (VVE) kunnen geen lening aanvragen. Appartement eigenaren binnen een VVE kunnen wel met goedkeuring van de VVE een lening aanvragen.
  • Uw woning is vóór 1995 gebouwd en opgeleverd.
  • U heeft een Maatwerkadvies (energieonderzoek) laten uitvoeren, waarin staat hoe u de Energie-Index van uw woning met minimaal 0,75 kunt verbeteren en tenminste energielabel C kunt gaan behalen.
  • De kosten voor de energiebesparende maatregelen moeten in totaal minimaal 2.500 euro bedragen.
  • Het SVn zal een kredietwaardigheidstoets uitvoeren en bepalen of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening

 

Let op. De kosten van investeringen waartoe verplichtingen zijn aangegaan vóór de ontvangst van de aanvraag, komen niet in aanmerking om via deze lening te worden gefinancierd.

 

Maatwerkadvies

Als u een Maatwerkadvies aanvraagt (voorheen EPA), dan komt er een adviseur bij u langs die uw mogelijkheden voor energie besparen op een rij zet. U ontvangt een helder rapport van mogelijke maatregelen die energie besparen, meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van uw woning verbeteren. In het rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden vermeld. Wanneer u een duurzaamheidslening heeft afgesloten, kunt u (als inwoner van de provincie Drenthe of Groningen) de kosten van het maatwerkadvies retour krijgen. Klik hier voor meer informatie over het maatwerkadvies.
 

Hoogte en voorwaarden van de lening

U ontvangt een lening met een gunstige interestvoet. Het rentevoordeel bedraagt maximaal 3% korting op het gepubliceerde SVn rentetarief voor 10 of 15 jaar dat geldend is op moment van toewijzing van de lening, met een minimum van 0,5%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Voor het actuele rentetarief kunt u terecht op de website van SVn.

Per aanvraag dient u minimaal 2.500 euro aan kosten voor energiebesparende maatregelen te maken. De lening bedraagt maximaal 15.000 euro. U kunt slechts één maal een lening ontvangen. Het principie van deze lening is vergelijkbaar met die van een bouwdepot.
 

Samenwerking met SVn

Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, kortweg SVn, is een onafhankelijke financiële partner voor gemeenten, provincies, woningcorporaties of andere marktpartijen in volkshuisvesting. Het SVn zal een kredietwaardigheidtoets uitvoeren en bepalen of u in aanmerking komt voor de duurzaamheidslening.